2012.02.02

Registrering av bronser

Just nu pågår registreringen av bronsföremål från Svarta jorden (SHM 35000). Bronsmaterialet omfattar över 2400 fyndposter.

Innan registreringen ligger föremålen i fyndpåsar, tätt packade i backar.

De registrerade föremålen är uppackade, uppmärkta och lagda i askar.

En stor del består av små fragment, delar av större föremål eller spill från bronshantverk. Som exempel kan nämnas de drygt 190 smältorna, klumpar av smält brons i olika storlekar.

En av de knappt tvåhundra bronssmältor som finns i fyndmaterialet från Svarta jorden SHM 35000.

I samband med registreringen görs en kategorisering av föremålen där varje post ges ett sakord, en typ och ett material. Kategoriseringen görs för att materialet ska bli mer lättillgängligt och möjligt att söka i. För många av föremålen är det emellertid svårt att göra någon bra kategorisering. De hamnar tillsammans med andra i den stora sump som har sakordet ”föremål”. Här får de ligga i väntan på att någon tar sig an just den typen av föremål och genom ny kunskap och nya bedömningar kan ge det ett bättre, och mer talande sakord.

Föremål av brons.

Birkaprojektet

Charlotte Hedenstierna-Jonson

Bli först att kommentera