2014.05.27

Grävning 2014. Dag 2 – Vilka anläggningar Birka bjuder på!

Igår nämnde vi ju att en hel del fynd framkom vid de första grävtagen redan dag ett av årets undersökning och visst har det fortsatt komma fynd! Idag har vi fyllt våra fyndpåsar med ännu en fin keramik skärva av Tating-gods, den är dessutom en mynningsbit vilket är ännu roligare. Vi har hittat tre olika brynesfragment av både skiffer och sandsten. Ett av brynena är i stort sett helt och visar tydliga spår av slipning, kanske spåren av en kniv.

Som väntat har vi även tagit upp en mängd obrända ben samt ett antal brända ben. Historiskas osteolog väntas ut till grävningen inom kort och kommer då göra en första bestämning av benmaterialet. Av det vi kan se rör det sig framför allt om slaktavfall av nöt, gris och får/get.

Förutom fynden är själva anläggningen verkligen värd uppmärksamhet. Det är fortfarande för tidigt att dra några slutsatser men det som har kommit fram idag pekar mot väldigt spännande resultat. Vi har rensat fram den större kantkedjan till högen (som kallas Bj 749) och innanför den börjar vi ana flera separata kedjor och stensättningar. Vi får lov att återkomma till detta vid senare tillfälle…

Bj 749 efter avtorvning

Bj 749 efter avtorvning

Vi blev helt färdiga med avtorvningen idag och har gjort den andra laserscanningen av högen. Det innebär att vi under morgondagen kommer gräva oss djupare ner i anläggningens lager och upptäcka vad den har att bjuda på!

Birkaprojektet

Kerstin O. Näversköld

Kommentarer (1)

  • Tomas Olsson

    2014.05.28

    Härligt! spänningen stiger!