2014.06.04

Grävning 2014. Dag 10 – Mystiken tätnar…

Dagens arbete har framför allt kretsat kring att fortsätta komma ner i området kring vapendepån. Vi har där också scannat i flera omgångar var efter stenar lyfts bort – men vi har fortfarande en bit kvar innan det går att klargöra vilka händelser som ägt rum och i vilken ordning det har skett. Lagerbilden är helt enkelt komplicerad och bitvis väldigt svår att uttyda, men en möjlig kistkonstruktion av fyra kantställda stenar är i alla fall tydlig. Vapnen låg i den västra delen av den här konstruktionen men om de ingått i en grav eller inte kan vi ännu inte avgöra med säkerhet. De kan mycket väl vara nedlagda vid ett senare tillfälle.

Vi har också arbetat oss ned mot den södra kantkedjan. Vi kan i dagsläget säga ganska exakt var Hjalmar Stolpe grävt i den delen av anläggningen, dels utifrån hans dokumentation men också från hans återfyllningsarbete. Det är tydligt att Stolpe bara undersökte den södra delen av anläggningen, den centrala och norra delen har han inte rört. Uppskattningsvis rör det sig om ungefär en fjärdedel av anläggningens totala yta som Stolpe rörde sig inom. Minst två av de stora stenarna i kantkedjan har han flyttat undan och lagt tillbaka när han grävde där 1879 och det kan vi se vi bland annat för att de ligger på en högre nivå än de andra stenarna.

I anläggningens södra del kom idag en fin kniv!

I anläggningens södra del kom idag en fin kniv!

 

Birkaprojektet

Kerstin O. Näversköld

Bli först att kommentera