2011.11.07

Birkaprojektet bloggar

Nu är verksamheten i Birkaprojektet i full gång. Digitaliseringsarbetet pågår för fullt och fyndmaterialet från undersökningarna i Svarta jorden 1990 – 1995 packas upp, registreras och dokumenteras. Det är närmare 60.000 fyndposter som ska gås igenom, men vi har ett par år på oss. Fyndfördelningen är avklarad och föremålen har fått inventarienumret SHM 35000 – snart lika legendariskt som birkagravarnas SHM 34000.

Beslutet om fyndfördelning till SHM av föremålen från undersökningarna i Svarta jorden 1990 – 1995 överlämnas till chefsregistrator Gun Nordquist

Samtidigt pågår en rad samarbeten inom ramarna för det nyformade Birkanätverket. Nätverket rymmer många spännande projekt med Birkafokus.  Sjöhistoriska museets marinarkeologiska undersökningar av Birkas hamn är ett exempel.

Ett annat exempel är det publika projektet kring Birkaflickan. Rekonstruktionsarbetet med flickan från birkagrav Bj463    har stått mycket i fokus de senaste veckorna. Nu när själva rekonstruktionen i stort sett är klar så fortsätter forskningen kring graven och skelettet. Det kommer att göras isotopanalyser på flickans käke och tänder. Analyser som vi hoppas kan ge mer kunskap kring diet och härkomst. Provtagningen sker på fredag, men vi får vänta lite på analyssvaren.

Helt nya möjligheter till frågor kring mer övergripande strukturer i Birka ger det omfattande prospekteringsarbete som Ludwig Boltzmann Institute genomför i samarbete med Riksantikvarieämbetet.

Samarbeten med forskare vid olika institutioner håller som bäst på att resultera i en Birkabok. Här kommer man att kunna läsa om pågående forskningsprojekt och de allra senaste resultaten inom birkaforskningen. Boken är ett resultat av det sk Birkaseminariet som hölls under våren, och som var ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Historiska museet. Boken är tänkt att tryckas under våren 2012.

Med bloggen Birkaprojektet vill vi som ingår i projektet berätta om hur digitaliseringsarbetet går, visa nyregistrerade föremål och tipsa om forskning och annat som händer kring Birka. Tanken är att bloggen med tiden ska omformas till en digital forskarplattform för Birka.

Birka är åter i fokus – och det är inte så dumt, inte så dumt alls.

Charlotte Hedenstierna-Jonson

Birkaprojektet Digitalisering Marinarkeologi Birkaflickan Prospektering Birkanätverk

Charlotte Hedenstierna-Jonson

Kommentarer (1)

  • Gun Larsson

    2011.11.11

    Intressant att följa med! Kul att ni skapat bloggen, jag hänger gärna med :)