2012.02.21

Textilforskare på besök

Textilforskare Eva Andersson Strand diskuterar materialet med textilantikvarie Amica Sundström.

Idag har vi haft besök av textilforskare Eva Andersson från Centre for Textile Research i Köpenhamn och textilkonservator Lise Ræder Knudsen från Konserveringscentret i Vejle. De tittar på det textila materialet från Birkagrav Bj944.

Stolpes gravplan och föremålsavbildningar för Bj 944.

Textilkonservator Lise Ræder Knudsen tittar på fragment från Bj 944.

Material från kammargraven.

Graven är en sk kammargrav med en gravlagd man och en häst. Förutom vapen och personlig utrustning är graven rik på textilfragment – lämningar av mannens dräkt. Bland annat finns silvertrådsarbeten, sk posament, och ett fantastiskt fragment av siden som tros komma från Kina. Analyser av textil kan säga mycket om hantverk och användningsområden. Med ny teknik och naturvetenskapliga analyser finns även möjligheter att se om materialet i textilierna är hämtat lokalt, eller om det är importerat. Textil som handelsvara har alltid varit ett spännande forskningsområde, men nu börjar man kunna ställa helt nya  och viktiga frågor som rör handel, nätverk och kontakter mellan människor över stora geografiska områden.

Birkaprojektet Birkas gravar Textil

Charlotte Hedenstierna-Jonson

Bli först att kommentera