2012.10.12

Tungt runfynd från Björkö till SHM

Idag har vi forslat in ett väldigt tungt nyfynd från Björkö till SHM. Det rör sig om ett runstensfragment som hittades i slutet av förra veckan och som i måndags inrapporterades till SHM. För att säkerställa att fyndplatsens position blir införd och inprickad i FMIS hade vi sällskap av Riksantikvarieämbetets runexpert Magnus Källström.

Magnus läser……….

Magnus gjorde naturligtvis också en första undersökning av ristningen.

Fragmentet är av röd sandsten och över den intakta ytan syns delar av en runslinga i bågform. Inskriften lyder ” …..sten rese(te?)…….”

Runorna är väldigt välbevarade och kraftigt inhuggna.

Runstensfragmentet hittades i samband med nybyggnation inom Oppgården i Björkö by. Genom åren har  flera runstensfragment hittats vid Björkö by. Fyra av dessa är också av röd sandsten varför det inte kan uteslutas att de alla är delar av en och samma sten. Självfallet känns det angeläget att om möjligt bringa klarhet i detta genom att jämföra nyfyndet med de andra fragmeneten.

Redo för 1:a pålastning vid fyndplatsen. Magnus Källström t.v. och Lennart Nygren t.h., båda RAÄ.

Magnus anar att ”sten” i detta fall är del av ett personnamn, t ex Östen eller Torsten, och således inte syftar på själva runstenen. Om så är fallet är det ju naturligtvis väldigt spännande då vi här kanske kan ana namnet på en av de som bodde på ön efter det att Birka övergavs. Runstenen, liksom flertalet andra runstenar i Mälardalen tillhör ju huvudsakligen1000-talet.

Avslutningsvis kan tilläggas att runstensfragmentet, trots att det bara var en knapp meter stort, var mycket tungt. Totalt har 13 personer varit inblandade i transporten till SHM – låt vara vid olika tillfällen – och på fordonssidan kan nämnas transportbil, traktor (modell liten), hjullastare (modell mkt stor), bogserbåt samt traktor (model stor).

Omlastning nummer 2 ute på Björkö.

Avlastning vid Lindby efter transport över sundet.

Fortsättning på denna historia lär följa!

/Gunnar

Birkaprojektet

Gunnar Andersson

Kommentarer (2)

  • Viqueen

    2012.10.13

    Flotte nyheter, men bildene er i minste laget... :-)

  • Nyfunna runor på Birka - K-blogg - Riksantikvarieämbetets blogg

    2012.10.17

    [...] Eftersom alla runstensfragment som har påträffats i Björkö by eller inom det gamla stadsområdet Birka på Björkö finns på Historiska museet i Stockholm, togs beslutet att det nyfunna fragmentet också skulle flyttas dit. I fredags var därför Gunnar Andersson från SHM och jag ute på ön, och tack vare många hjälpsamma människor och maskiner kunde stenen tryggt föras över vattnet och in till huvudstaden, något som Gunnar har skrivit om i Birkaprojektets blogg. [...]