2013.08.12

Kammargravens gåtor – del 1

Med start nästa måndag, den 19 augusti, och under två veckor framåt kommer vi att befinna oss ute på Birka. Vi kommer då att inleda förnyade undersökningar av en av de mest välkända, innehållsrika och exklusiva gravarna på hela Birka, den stora kammargraven Bj 750, undersökt av Hjalmar Stolpe år 1879. Men varför göra förnyade undersökningar av en redan undersökt grav, när det finns massor av icke undersökta gravar ute på Birka, kanske någon undrar?

Graven Bj 750 är en stor hög (ca 14 meter i diameter och 1,5 meter hög) och ligger i den södra delen av Hemlanden, inte långt ifrån resterna av stadsvallen kring Svarta Jorden. I högens centrum fann Stolpe en stor träkammare och en mängd exklusiva föremål såsom förgyllda dräktspännen, mynt, vikter, smycken, glasbägare, textilarbeten med guldtråd, spelpjäser av glas, seldon samt allehanda redskap och vapen. På en avsats i kammarens kortända låg en häst. Mänskliga kvarlevor tycks det däremot ha varit sämre beställt med, endast mindre fragment av vad som bör ha varit en kvinnas kranium påträffades. Men eftersom kammaren även innehöll vapen har man antagit att graven innehållit både en man och en kvinna. Men stämmer detta antagande?

bild (3)

Stolpes undersökning gjordes naturligtvis med den tidens synsätt och metoder. Sannolikt omfattade hans undersökning bara gravkammaren, det vill säga den centrala delen av högen. Vad den tjocka jordmanteln består av och om det under denna döljs ett kärnröse, vet vi inte idag. Kanske överlagrar den också äldre gravar.  Trots att graven redan är undersökt ruvar den alltså fortfarande på hemligheter som vi hoppas kunna klarlägga.

Vi återkommer så snart vi vet något mera. Under tiden kan den som känner sig hugad läsa grävningens Undersökningsplan samt ta del av informationen på vår Poster

Bilaga 1

Följ utgrävningen på plats, via facebook.com/historiska eller här på bloggen!

Birkaprojektet Birkas gravar Birka utgrävning kammargrav Bj 750

Gunnar Andersson

Bli först att kommentera