2013.08.22

Grävning dag 4 – från svärd till morän

Efter allt roligt ståhej under gårdagen har vi idag ägnat oss åt något så trivialt (allt är förståss relativt) som själva högen Bj 750. Vi har så smått börjat att ge oss ned i Stolpes gamla schakt för att se om där kan finnas några spår kvar efter kammaren. Hittills har vi inte funnit något substansiellt i den vägen. Det gamla undersökningsschaktet verkar till stor del vara igenlagt av sten och grus. Man kanske kunde förvänta sig att de också slängde ned ölflaskor och annat skräp när de fyllde igen men så verkar inte ha varit fallet. De enstaka fynd som hittills framkommit är några små järnfragment och ett par pyttesmå fragment brända ben.

20130822_150223

Vi har också börjat att via två schakt titta närmare på högens uppbyggnad och jordmantel. Den verkar ha ett kraftigt kärnröse som omslutit själva gravkammaren. I det ena schaktet ger kärnröset ett rätt så slafsigt intryck med ganska löst liggande stenar och block uppblandat med ansenliga mängder morängrus. I det andra schaktet – åt sydväst – är kärnröset är kompakt. Vad orsaken är till dessa skilnader får vi fundera ytterligare kring.

20130822_162522

Men högbygget är inte på något vis fyndtomt, låt vara att fynden här, liksom i Stolpes gamla schakt, hittills är ganska fåtaliga. Dagens skörd inskränker sig till ett par fragment brända ben och en järnnit.

20130822_154826

Besökerantalet under eftermiddagens visningar verkar stadigt att öka, vilket givetvis är skojigt. Idag tog vi emot två stora grupper: en engelskspråkig och en svensktalande. Till sist: inslaget i gårdagens Radio Stockholmsändning kan ni höra här.

Birkaprojektet

Gunnar Andersson

Bli först att kommentera