2014.06.01

Grävning 2014. Dag 6 & 7 – Work in progress

Det har varit en ganska lugn helg för oss som varit kvar på ön. Vi har mestadels ägnat oss åt rensning inför kommande veckans scanningar. När Erich scannar anläggningen görs det först innan ett lager börjar grävas och sedan efter att det är bortgrävt. Innan en scanning påbörjas behöver det vara fint rensat och alla små rötter bortklippta.
Förutom det har vi arbetat ganska mycket med fyndsortering. Till exempel så måste ju alla järnföremål förvaras i kontrollerat klimat och packas i askar redan på plats för att sedan förvaras i torrbox. Hittills har det ju hittats en hel del järnföremål – allt från nitar och knivar till nålar och svärdshjalt. 65 järföremål allt som allt har grävts fram hitintills.

Även om själva grävningen har varit i ett lägre tempo så har det varit full aktivitet här på Björkö med många besökare och visningar. Vi fick till och med lite hjälp med sållningen!

Det visade sig att vi har varit bra noggranna i grävningen men några små fiskben och lite bränd lera hade ändå slunkit med i dumpmassorna.

Den kommande veckan blir det nog rätt spännande arbete, vi kommer gräva oss längre ner i anläggningen för att få en klarare uppfattning om vad som har försiggått här och hur de olika konstruktionerna hänger samman. Vi hoppas kunna berätta mer om inom kort!
Nästa vecka får vi dessutom hit Historiskas osteolog Leena Drenzel som kommer börja arbeta med artbestämningen av de obrända djurbenen.

Birkaprojektet

Kerstin O. Näversköld

Kommentarer (1)

  • Intressanta bloggar… | studievägledarbloggen

    2014.06.03

    […] Ni har säkert koll på fler men här kommer den från Birka http://birkaproject.wordpress.com/2014/06/01/gravning-2014-dag-6-7-work-in-progress/ […]