2014.06.03

Grävning 2014. Dag 9 – Brandlager och osteologi

Efter gårdagens spjutfynd har vi fortsatt att gräva oss ned i anläggningen, både i det som vi uppfattar som inom vissa avgränsningar men även utanför den nordliga kantkedjan. Det är egentligen där – norr om kantkedjan- som vi börjar kunna konstatera vad vi ser. Det har framkommit ett väldigt tydligt brandlager. I fjol när vi gjorde vår första undersökning fanns i området en hög koncentration av brända ben vilket givetvis behövde undersökas mer. Mycket riktigt fortsätter de brända benen att dyka upp och även jorden är karaktäristisk för ett brandlager.

Brandlagret

Brandlagret

Erich lämnar scanningen en stund för att gräva

Erich lämnar scanningen en stund för att gräva

Något väldigt roligt och givande för undersökningen är att osteologen Leena Drenzel har anslutit och idag kunnat göra de första bedömningarna. Precis som vid fjolårets undersökning har det kommit fram väldigt många obrända djurben av nöt, får/get, olika fåglar och fiskar. Många av benen har tydliga slaktspår och kommer från ungdjur. Det är en väldigt stor mängd ben hon ska gå igenom och trots att hon inte kommer kunna granska alla ben här i fält ger det oss bra indikationer och tolkningsmöjligheter. Några spännande detaljer har hon kunnat delge oss, exempelvis ett obränt mellanfotsben av hund (och där kan det tilläggas att den osteologiska analysen av 2013 års undersökning visade att det även finns obränd katt i materialet) och det är lite anmärkningsvärt i sammanhanget.

I övrigt har det idag bland annat framkommit en fin bottenskärva av ett keramik kärl av inhemsk AIV gods, järnnålar, järnbeslag, hornspill och en del av en vävtyngd.

Birkaprojektet

Kerstin O. Näversköld

Kommentarer (1)

  • mrund

    2014.06.03

    Kan vi få ett inlägg om hur mycket Stolpe gjorde åt den här graven och varför ni valde den för förnyad utgrävning?