2014.06.10

Grävning 2014. Dag 13 – Människorna i högen

Igår utlovades en liten redogörelse av de mänskliga kvarlevorna som har kunnat konstaterats vid den osteologiska bedömningen här i fält. Anledningen till att vi själva inte har varit säkra på att det rör sig om människoben eller ej är att benen i ligger spridda tillsammans med de obrända djurbenen. Vi har alltså inte påträffat ett intakt skelett i läge.

Från fjolårets grävning visste vi att det fanns obrända människoben i anläggningen efter att ett nyckelben till ett spädbarn hittats i anslutning till kantkedjan. Av den individen, som var 0-6 månader gammal, har vi nu hittat fler delar. Därav underkäke, skalltaksfragment och det andra nyckelbenet. De nyfunna benen pekar på att barnet i stort sett var nyfödd.

Skalltaksfragment från spädbarnet

Skalltaksfragment från spädbarnet

Vi har också spår efter ännu en ung individ, men denna var i tonåren. Utöver det har det framkommit ben av minst en vuxen individ varav två knäskålar och delar av foten som kan höra till samma individ. Möjligtvis finns här spår av ytterligare en vuxen individ men det kommer avgöras först när vi är tillbaka på museet och Leena kan arbeta med den osteologska referenssamlingen.

Varför de mänskliga kvarlevorna påträffas på det här viset är något vi givetvis funderar mycket på. Att männsikor begravts i anläggningen är vi säkra på, men att gravarna blivit förstörda vid något tillfälle därefter och ”blandats ut” med det övriga innehållet i högen. Exakt vad som skulle ha skett eller när det inträffade är i dagsläget svårt att svara på. Vi kan i alla fall utesluta att det skulle ha skett under senare tid, lagret som benen kommer från är orört sedan vikingatid.

Både under fjolårets undersökning och i år har vi funnit stora mängder brända ben. Den osteologiska bedömningen från 2013 års fyndmaterial visade på både människa och häst och det är högst sannolikt att det finns människoben i det brända materialet som vi fått fram även i år. Vi har, som tidigare nämnt, ett brandlager norr om kantkedjan till högen Bj 749 i vilket det har framkommit väldigt stora mängder brända ben under dagen.

 

Idag har vi fått fram väldigt roliga föremål! Det började med ett fint nålhus av ben som är fint ornerat med linjer i ändarna. Ni som följer Historiska på Instagram har säkert redan sett det på bild idag.

Ännu en vacker melonpärla påträffades idag, den är något större än den första melonpärlan vi fick fram.

De sista dagarna här på ön är vi inte så många som jobbar. Susanna, Ulrik och Leena arbetade sista dagen idag. Det har varit ett nöje att ha dem här och de har alla tillfört orerhört mycket utifrån sina specialistkompetenser!

Birkaprojektet

Kerstin O. Näversköld

Bli först att kommentera