Med bloggen Birkaprojektet vill vi som ingår i projektet berätta om hur digitaliseringsarbetet går, visa nyregistrerade föremål och tipsa om forskning och annat som händer kring Birka.