Kerstin O. Näversköld

Arkeolog i Birkaprojektet vid Historiska museet.

Grävning 2014. Dag 13 – Människorna i högen

Igår utlovades en liten redogörelse av de mänskliga kvarlevorna som har kunnat konstaterats vid den osteologiska bedömningen här i fält. Anledningen till att vi själva inte har varit säkra på att det rör sig om människoben eller ej är att benen i...

0 2014.06.10
Birkaprojektet

Grävning 2014. Dag 11- en liten bildgåta

Under dagen har vi fortsatt jobba oss nedåt på olika håll i anläggningen. Inte minst mot den södra kantkedjan och vid brandlagret norr om kantkedjan till Bj 749. Vi har även arbetat runt den norra kantkedjan. Vi har idag fått besök av våra kollegor...

5 2014.06.05
Birkaprojektet

Grävning 2014. Dag 10 – Mystiken tätnar…

Dagens arbete har framför allt kretsat kring att fortsätta komma ner i området kring vapendepån. Vi har där också scannat i flera omgångar var efter stenar lyfts bort – men vi har fortfarande en bit kvar innan det går att klargöra vilka händelser...

0 2014.06.04
Birkaprojektet

Grävning 2014. Dag 9 – Brandlager och osteologi

Efter gårdagens spjutfynd har vi fortsatt att gräva oss ned i anläggningen, både i det som vi uppfattar som inom vissa avgränsningar men även utanför den nordliga kantkedjan. Det är egentligen där – norr om kantkedjan- som vi börjar kunna konstatera...

1 2014.06.03
Birkaprojektet

Grävning 2014. Dag 8 – Ett efterlängtat fynd!!

Idag gjordes fyndet vi väntat på sedan fjolårets grävning. Redan när vi plockade upp svärdet och yxan under 2013 års undersökning såg vi att det fanns järnföremål i direkt anslutning men hade inte möjlighet att ta fram dem. Idag kom vi äntligen så...

4 2014.06.02
Birkaprojektet

Grävning 2014. Dag 6 & 7 – Work in progress

Det har varit en ganska lugn helg för oss som varit kvar på ön. Vi har mestadels ägnat oss åt rensning inför kommande veckans scanningar. När Erich scannar anläggningen görs det först innan ett lager börjar grävas och sedan efter att det är...

1 2014.06.01
Birkaprojektet