Charlotte Hedenstierna-Jonson

Forskare vid Historiska museet.

New Aspects of Viking Age Urbanism, c. 750 – 1100

 Imorgon går startskottet för konferensen Ancient Centres, Special Economic Zones and – Restart! New Aspects of Viking Age Urbanism, c. 750-1100. Vi inleder med en populärvetenskaplig föreläsning kring Birka och Hedeby med Björn Ambrosiani och Sven...

0 2013.04.16
Birkaprojektet

BIRKA NU.

Så har den då äntligen kommit – boken om pågående birkaforskning som fått den kärnfulla titeln Birka nu. Boken är ett resultat av ett seminarium som hölls våren 2011 där en rad forskare presenterade och diskuterade aktuell forskning kring Birka och...

0 2013.01.09
Birkaprojektet

Textilforskare på besök

Idag har vi haft besök av textilforskare Eva Andersson från Centre for Textile Research i Köpenhamn och textilkonservator Lise Ræder Knudsen från Konserveringscentret i Vejle. De tittar på det textila materialet från Birkagrav Bj944. Graven är en sk...

0 2012.02.21
Birkaprojektet Birkas gravar Textil

Registrering av bronser

Just nu pågår registreringen av bronsföremål från Svarta jorden (SHM 35000). Bronsmaterialet omfattar över 2400 fyndposter. En stor del består av små fragment, delar av större föremål eller spill från bronshantverk. Som exempel kan nämnas de drygt...

0 2012.02.02
Birkaprojektet