Birkaprojektet

Vi förbereder Birkagrävning 2014!

Vi kan glatt meddela att vi kommer fortsätta våra undersökningar på gravfältet Hemlanden under 2014. Mellan 26/5 – 13/6 är vi plats! Målet med årets grävning är att undersöka den mindre högen i anslutning till den stora kammargraven som vi...

2 2014.05.09
Birkaprojektet

Grävning dag 11 – Från skärslev till skyffel

Idag var det då dags för de avslutande arbetsuppgifterna i årets undersökning. Hela förmiddagen gick åt att skotta tillbaka all den jord som vi med sån ansträngning och försiktighet under veckorna har lyckats tömma ur högen Bj 750. Med hjälp av...

1 2013.08.29
Birkaprojektet

Grävning dag 10 – Med några dagar kvar…

Nu är det dags för oss att så smått börja avsluta årets undersökning. Det innebär vi idag har grävt färdigt det vi tänkt, nu återstår annat arbete som till exempel fortsatt dokumentation, fyndregistrering och igenfyllning. Men än är vi inte redo att...

2 2013.08.28
Birkaprojektet

Grävning dag 9 – Fler spännande fynd…

Fyndfrossan håller i sig! Idag när vi har rensat norr om den sydvästra högen för att avgöra dess avgränsning har det kommit väldigt spännande fynd. Bland annat har vi funnit flera delar av två olika brynen; båda av skiffer men det ena från ett lite...

0 2013.08.27
Birkaprojektet

Grävning dag 8 – Fyndfrossa!

Efter ganska många ”fyndfria” dagar har vi idag grävt fram ganska många spännande föremål, alla ur det mellanliggande området mellan högen Bj 750 och den sydvästra högen. Förutom minst fem stora påsar med både stora och små fragment av obrända...

1 2013.08.26
Birkaprojektet

Grävning dag 7 – Arkeologidagen!

Det har verkligen varit många besökare på Björkö idag. Många har som vanligt åkt hit på utflykt men många har också kommit hit speciellt för arkeologidagen som äger rum den sista söndagen i augusti varje år och arrangeras genom...

0 2013.08.25
Birkaprojektet

Grävning dag 6 – Är det träkammaren vi ser?

Under dagen har vi fortsatt att arbeta med fyllningen från Stolpes gamla schakt och fortfarande är det helt tomt på fyndfronten. Men vi är nöjda ändå eftersom vi har en ganska bra uppfattning om hur schaktet faktiskt såg ut. Vi kan ana vissa...

0 2013.08.24
Birkaprojektet